Velkomen til Fosnstraumen

Steinalderbuplassane har lagt tett på begge sider av den fiskerike Fosnstraumen, ein av dei beste fiskeplassane langs kysten av Hordaland. Det er maten, havets ressursar, som har drege folk hit gjennom mange tusen år. Det høge talet på buplassar, og det at så mange av buplassane er frå same periode, gjer at området vert kalla «Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen».

Det er tilrettelagte stiar på begge sidene av Fosnstraumen. Her kan du vandra i steinalderlandsskapet og læra meir om denne spanande perioden i vår historie.

360-gradersfilmar

Videoene gjer det mogleg å å endra perspektiv i videoane. Bruk musa på PC, fingrane om du har berøringsskjem, eller mobilen eller nettbrettet, om du brukar det. NB: Du må nytta ein nettlesar som støttar 360-graders visning. Dette gjeld Chrome, Firefox, Opera, Edge eller Safari (versjon 11.0.2 eller høgare).

 

Sliping av reiskapar

Båtar i steinalderen

Buplassen

Vegetasjon og reiskapar