Overgangen til jordbrukssamfunn

Under granskingane av buplassane ved Fosnstraumen tok botanikarane ut prøvar av pollen frå jordlaga frå steinalder og frå myra utanfor buplassane. Der dukka det opp pollen av kveite og bygg i laga frå yngre steinalder. Dessutan synte pollenanalysane at terrenget i nærleiken av buplassane var beita ned i denne perioden. Dette viser at fangstfolka her … Mer Overgangen til jordbrukssamfunn

«Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen»

Det rike livet i straumen gjorde at folk busette seg tidleg ved Fosnstraumen. Dei første menneska kom alt for 10-11.000 år sidan, i byrjinga av perioden me kallar eldre steinalder eller jegersteinalderen. Funnmaterialet frå dei arkeologiske undersøkingane viser at det har budd folk her gjennom det meste av steinalderen, gjennom 5-6000 år. Hovudmengda av dei … Mer «Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen»

Steinalderlandskapet

I den eldre steinalderen var havnivået ved Fosnstraumen 10-15 meter over dagens havnivå. Når me skal sjå for oss korleis det såg ut i området på den tida, må me difor tenka at sjøen stod langt høgare og dei stadene det er funne buplassar, den gongen låg nesten heilt i sjøkanten. Også vegetasjonen i steinalderen … Mer Steinalderlandskapet

Reiskapar

Fleire av steinalderbuplassane ved Fosnstraumen var svært store, noko som tyder på at folk budde der meir eller mindre fast, og at dei jakta og fanga fisk året rundt. Heilt bufaste var dei likevel ikkje, og dei har heilt klart reist langt for å få tak i råstoff til både økser og pilspissar. Dei fleste … Mer Reiskapar